आवाहन

या स्वामीच्या प्रकाटस्थानाला आपल्यासारख्या साध्या स्वामी भक्तांकडून हानी पोहोचू नये यासाठी आणि या प्रवासात आपल्या अज्ञानामुळे स्वत:ला त्रास होऊ नये म्हणून पुढील गोष्टीची काळजी घाव्यी:

1.  ज्या अनुभूती लोकांबरोबर आपण कर्दळीवनात आलो आहोत त्यांच्याबरोबर समूहाने राहणे, काही कारणास्तव अपरात्री बाहेर जाताना आपल्याबरोबर दोन-तीन लोक असावेत.

2.कर्दळीवनातील प्रत्येक वस्तू, पशू, कीटक, प्राणी, वृक्ष, वेली, फुले, मुंग्यांची वारुळे स्वामीस्वरूप समजून आपल्या कुठल्याही कृत्यामुळे त्यांना इजा पोहचणार नाही, नुकसान होणार नाही याची सतत काळजी घेणे आवश्यक आहे.

3.कर्दळीवनात आपण एक अध्यात्मिक उर्जा मिळावी म्हणून आलेलो असतो. ती मिळवण्यासाठी चालताना जप करणे, एका जागी शांत बसल्यावर अध्यात्मिक विषयावरच्या ग्रंथाचे वाचन करणे, ध्यान धारणा करणे, समूहामध्ये भजन-कीर्तन करणे, व ऐकणे, या गोष्टी करू शकतो.

4.कर्दळीवनाचा प्रवास हा एक प्रकारचा अध्यात्मिक ‘वनवास’ आहे. या वनात आपण काही मोजक्या दिवसांसाठी आलेलो असतो. हे लक्षात घेऊन या दिवसात संसारिक, कौटुंबिक, राजकीय, व्यावसायिक, आदि साऱ्या विचारांना दूर ठेवावे.

5. या पवित्र परिसरात प्लास्टिकचे कागद, बाटल्या, तेल व शांपू यांच्या पुड्या टाकून प्रदूषण वाढवू नये. साबण, विविध प्रकारची तेले, तंबाखू, सिगारेट, पान-सुपारी, गुटखा, मद्य या पदार्थांना बंदी आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

6.या ठिकाणी कोणतीही सोय नाही. राहण्यासाठी आणि नैसर्गिक विधीसाठी भविष्यात काहीही सोय होईल असे वाटत नाही. एकमेकांचे भ्रमणध्वनी(मोबाईल) प्रत्येकाने लिहून ठेवणे गरजेचे आहे.

7.नवीन ठिकाणी, धार्मिक ठिकाणी वादविवादाचे प्रसंग शक्यतो टाळणे महत्वाचे असते. प्रवासादरम्यान काही वेळेस अपवादात्मक परिस्थितीत स्वभाव शांत ठेऊन तडजोड करणे व जी परिस्थिती असेल त्याचा आनंदाने स्वीकार करणे महत्वाचे ठरते.

कर्दळीवनात जाताना बरोबर घेण्याच्या वस्तू :

१.औषधे व गोळ्या,

२.ओळखपत्र

३.एक मोठा टोर्च

४.गुहेत वापरता येथील अशा चपला/ स्लिपर्स

५.मेणबत्ती, काडेपेटी, लायटर

६.ओडोमास / मास्कितो

७.ग्लुकोज बिस्किटे

८.स्वत: साठी पाण्याची बाटली जी परत निघतानाही जवळ ठेवायची आहे.

९.पूजेचे साहित्य, वाचनासाठी ग्रंथ

१०.ताट-वाटी

११.वजनाने हलकी चादर