Skip to main content Skip to search

संपर्क

: संपर्कासाठी पत्ता :

कर्दळीवन प्रतिष्ठान

डी २/५, रक्षालेखा सोसायटी, अनुप हॉस्पिटलवरती, गजेंद्र नगर, दत्तवाडी, पुणे – ४११०३०, महाराष्ट्र  

 

: माहिती व नोंदणी साठी आमच्याशी संपर्क:

 पुणे येथील भक्तांसाठी

श्री. निलेश पंडित. (+९१) ९१३० २०० ९९९

श्री. अमोल भोसले. (+९१) ८७९३ ९०२ ७२७

मुंबई-कल्याण-पनवेल येथील भक्तांसाठी

सौ. स्मिता म्हात्रे.  (+९१) ९८१९ ९५१ ५५९

कोकण व गोवा येथील भक्तांसाठी

 सौ. राजश्री देसाई.  (+९१) ९५६१ ५३४ १७८

नाशिक येथील भक्तांसाठी  

  श्री. अभिजित सोनावणे.  (+९१) ८८८ ८७४६ २८८

    नांदेड-परभणी-औरंगाबाद-सांगली येथील भक्तांसाठी 

गीता जोशी.  (+९१) ९८२३ ९९१ ८१३

सातारा येथील भक्तांसाठी

 श्री. प्रशांत कठडे. (+९१) ९९२१ ११७ ८९९

आमचा व्हाट्स अप साठीचा संपर्क

श्री. निलेश पंडित. : (+९१) ९४२०३१८१९८      श्री. अमोल भोसले.: (+९१) ९९२१९०२७२७

 


Click here to Join us on Facebook

ई-मेल: kardalivansevapratishthan@gmail.com

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Contact No(required)

Your Message

×
Get Callback ?