Skip to main content Skip to search

Contact us(आमच्याशी संपर्क)

पत्ता :

कर्दळीवन प्रतिष्ठान

डी २/५, रक्षालेखा सोसायटी, अनुप हॉस्पिटलवरती, गजेंद्र नगर, दत्तवाडी, पुणे-४११०३० महाराष्ट्र  

+९१  ९१३०२००९९९ , +९१  ९४२१५९४०९३ , +९१  ८७९३९०२७२७ 

:यात्रेची माहिती व नोंदणी साठी आमच्याशी संपर्क:                                               


पुणे येथील भक्तांसाठी                                                     :श्री.निलेश पंडित.(+९१) ९१३० २०० ९९९

                                                                                         श्री.अमोल भोसले.(+९१)८७९३ ९०२ ७२७


मुंबई-कल्याण-पनवेल येथील भक्तांसाठी                         :सौ.स्मिता म्हात्रे. (+९१) ९८१९ ९५१ ५५९


कोकण व गोवा येथील भक्तांसाठी                                    :सौ.राजश्री देसाई. (+९१) ९५६१ ५३४ १७८


नाशिक येथील भक्तांसाठी                                                :श्री.अभिजित सोनावणे. (+९१) ८८८ ८७४६ २८८


नांदेड-परभणी-औरंगाबाद-सांगली येथील भक्तांसाठी      : गीता जोशी. (+९१) ९८२३ ९९१ ८१३


सातारा येथील भक्तांसाठी                                                 :श्री. प्रशांत कठडे. (+९१) ९९२१ ११७ ८९९


आमचा व्हाट्स अप साठीचा संपर्क

निलेश पंडित: ९४२०३१८१९८      अमोल भोसले: ९९२१९०२७२७

 

173aea471f8f1d8e5ca136466647f06f_0b7753270e697519ee9e295288925d-facebook-clipart-transparent-background_1000-1000 Click here to Join us on Facebook

ई-मेल: kardalivansevapratishthan@gmail.com

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Contact No(required)

Your Message

×
Get Callback ?